Přihlášení do e-learningu


Zkoušky Strážný

Termín
19.04.2016
Město
Ostrava
Cena
1 200 Kč

cropped-header11 (1)

Zkoušky z profesní kvalifikace/ odborné způsobilosti Strážný

Začátek zkoušky: od 15:20 hodin

Průběh zkoušky:
seznámení s obsahem zkoušky
poučení PO, BOZP
písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
ústní zkouška (max. 30 min., 10 min. příprava) zkoušený losuje dvě otázky ze souboru typových situací
oznámení výsledku zkoušky

V ceně 1200 Kč jsou zahrnuty všechny náklady na zkušební komisi, použitý materiál, Osvědčení o získání Profesní kvalifikace Strážný/ security, na použité pomůcky u zkoušky.

Školení/ příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Strážný

Příprava zahrnuje popis zkoušky, řešení testových otázek a typových situací, vysvětlení základních oprávnění pracovníků SBS. Součástí školení je vypracování cvičného testu. Následně na přípravu navazuje zkouška před tříčlennou komisí autorizovaných osob. Před školením je vhodné samostudium uchazečů!

Obsah školení:
provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
obsluhování technických bezpečnostních systémů
uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Policií ČR a vymezenými osobami
aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
kontrolní činnost ve střežených objektech
dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
používání věcných bezpečnostních prostředků
vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
základy první pomoci

Absolvent přípravného školení získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standardy, respektive obsáhnout všechny požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR před tříčlennou zkušební komisí autorizované osoby, která získala autorizaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Cena tohoto školení/přípravy je 600 Kč/osoba.
V ceně jsou zahrnuty všechny náklady na organizaci školení, na cvičné testy.

Kontakt:
Mgr. Jan Hauerland
IČ: 62849042
Mobil: 606 704 381
E-mail: strazny-rekvalifikace@seznam.cz

Přihlásit se k termínu

  /  Ostatní termíny

  Datum
  Název školení
  Cena
  Město
  Detail
  29.05.2024
  1 400Kč
  Praha