Přihlášení do e-learningu


Zkoušky strážný/ security – Ostrava

Termín
21.12.2015
Město
Ostrava
Cena
2 000 Kč

Zkoušky z profesní kvalifikace / odborné způsobilosti Strážný

Začátek zkoušky: od 15:30 hodin

Průběh zkoušky:

 • seznámení s obsahem zkoušky
 • poučení PO, BOZP
 • písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
 • ústní zkouška (max. 30 min., 10 min. příprava) zkoušený losuje dvě otázky ze souboru typových situací
 • oznámení výsledku zkoušky

V ceně 2000 Kč jsou zahrnuty všechny náklady na zkušební komisi, jednodenní intenzívní školení v den zkoušky, použitý materiál, Osvědčení o získání Profesní kvalifikace Strážný, 

Školení / příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace / odborné způsobilosti Strážný

V případě, kdy uchazeč si myslí, že nemá dostatečný vědomosti pro absolvování a zvládnutí této zkoušky, poskytujeme možnost absolvovat jednodenní intenzívní školení.

Obsah školení:
– poučení BOZP a PO,
– právní základy bezpečnostní činnosti,
– kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
– kontrolní činnost ve střeženém objektu,
– dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
– provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických
bezp. systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků,
– provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
– uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
– vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách,
– první pomoc.

Přihlásit se k termínu

  /  Ostatní termíny

  Datum
  Název školení
  Cena
  Město
  Detail
  31.01.2024
  1 400Kč
  Praha