Přihlášení do e-learningu


Zkoušky z profesní kvalifikace Strážný

Termín
29.10.2015
Město
Brno
Cena
1 500 Kč

Zkoušky z profesní kvalifikace / odborné způsobilosti Strážný

Začátek zkoušky: od 15:30 hodin

Průběh zkoušky:

  • seznámení s obsahem zkoušky
  • poučení PO, BOZP
  • písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
  • ústní zkouška (max. 30 min., 10 min. příprava) zkoušený losuje dvě otázky ze souboru typových situací
  • oznámení výsledku zkoušky

V ceně 1500 Kč jsou zahrnuty všechny náklady na zkušební komisi, použitý materiál, Osvědčení o získání Profesní kvalifikace Strážný, na použité pomůcky u zkoušky.

Přihlásit se k termínu

    /