Přihlášení do e-learningu


Zdravotník zotavovacích akcí

Termín
13.07.2015 - 17.07.2015
Město
Boskovice
Cena
2 200 Kč

Certifikát: Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT) s neomezenou platností

Cena kurzu: 2200 Kč

Náš rekvalifikační kurz ZZA opravňuje k funkci:

  • Zdravotníka zotavovacích akcí!
  • Zdravotníka na školách v přírodě a jiných školních akcích!
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotníka na sportovních akcích!

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím 13394/2014-1/400. Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka ve výše zmiňovaných oblastech. Posluchači se naučí a prakticky procvičí první pomoc. Naučí se použít AED (automatický externí defibrilátor). Další přednášky jsou zaměřeny na tématiku akutních stavů, péči o nemocné dítě, základy záchrany tonoucích, apod. Konkrétní výstupní profil absolventa schválený MŠMT ČR je uveden níže.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Ovládá a poskytuje první pomoc. Uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Orientuje se v základech hygieny a epidemiologie. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Kurz doporučujeme zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcích pro děti a mládež. Navštěvují ho zejména učitelé (MŠ-ZŠ-SŠ), táboroví vedoucí, vedoucí zájmových kroužků, volnočasoví pedagogové, instruktoři i VŠ-VOŠ studenti.

Platnost certifikace je neomezená, je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců.

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Frekventanti získávají znalosti a dovednosti z medicínsko-zdravotnických oborů. Vyučují se např. témata BOZP, somatologie (tělověda), kompletní první pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, péče o nemocné, hygieno-epidemiologický základ, zdravotnická legislativa a dokumentace, základy záchrany tonoucích atd. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení.

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 – stupně středního vzdělání. Plavecká zdatnost (plavec).

Závěrečná zkouška:

Ke zdárnému ukončení kurzu a získání zdravotnické kvalifikace je nutno složit úspěšně závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3. částí (test, ústní zkoušení a praktická dovednost).

Kontakt:

Mgr. Radim Křivák, BBA

 

Přihlásit se k termínu

    /