Přihlášení do e-learningu


Rekvalifikační kurz Strážný

Termín
22.06.2015 - 26.06.2015
Město
Kladno
Cena
5 500 Kč

Rekvalifikační kurz Strážný

Charakteristika kurzu:

Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní – nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob tj. profesní kvalifikace „Strážný“  podle Národní soustavy kvalifikací. (Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).

Cíle rekvalifikace:

  • u zájemců o práci v oblasti komerční bezpečnosti dosažení potřebného rozsahu teoretických vědomostí v oblasti právních úprav činností Policie ČR a obecní policie a vybraných kapitol ze souvisejících právních odvětví

Obsahová náplň:

  • Poučení BOZP při rekvalifikaci
  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků
  • Právní základy bezpečnostní činnosti
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích, kontrolní činnost ve střežených objektech, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s PČR a vymezenými osobami
  • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin (5dnů teorie,1den zkouška)

Způsob ukončení:

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.Absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikace  Strážný, zkouška před autorizovanými osobami Ministerstva vnitra.

Cena kurzu: 5 500,- Kč, Kurz je osvobozen od DPH.

Kurz je vhodný pro osoby registrované na Úřadě práce (při splnění podmínek – možnost úhrady kurzu Úřadem práce), dále pro osoby se ZPS (ČID).

JAK SI REKVALIFIKAČNÍ KURZ MŮŽETE NECHAT PROPLATIT?

Postup vyřízení v zkratce:

1. Společně vyplníme žádost o zvolenou rekvalifikaci

2. Žádost předáte své kontaktní osobě na ÚP

3. V případě kladného rozhodnutí žádosti, domluvíme se na vhodném termínu, kdy rekvalifikační kurz můžete absolvovat.

Od začátku roku 2012 nabízí Úřad práce pro všechny evidované zájemce o zaměstnání možnost výběru rekvalifikačního kurzu, dle svých vlastních zájmů.

Komise úřadu práce posuzuje, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. V případě schválení mají žadatele, kurz zcela ZDARMA.

Máte-li o tento rekvalifikační kurz zájem a chcete jej proplatit Úřadem práce, stačí nás kontaktovat a my Vám poskytneme veškeré informace a potřebné doklady, které budete potřebovat pro kladné vyřízení Vaši žádosti. Po úspěšném schválení Vám Úřad práce předá potvrzení o úhradě kurzu. Potvrzení pak stačí odevzdat v našem školicím středisku a domluvit si termín kurzu.

Přihlásit se k termínu

    /