Přihlášení do e-learningu


První pomoc ve sportu

Termín
04.06.2016 - 05.06.2016
Město
Staré Město
Cena
2 100 Kč

Délka kurzu: 2 dny

Certifikát: Osvědčení

Akreditace ČAS (ČESKOU ASOCIACÍ SESTER) a zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků pod číslem: KK/2806/2014

Stručný popis:

Oblast sportu a outdoorových aktivit s sebou přináší značná rizika poškození zdraví a to jak na profesionální, tak na amatérské úrovni. Neustále se vyvíjí technické / zdravotnické prostředky a oblast sportu akceleruje. Kurz První pomoc ve sportu je zaměřen na traumata a stavy, se kterými se sportovci reálně setkávají při provozování sportovních činností. V jednotlivých přednáškových blocích jsou frekventantům představeny nejčastější sportovní poranění, jejich etiologie, důležitá patofyziologie, náležitá první pomoc. Systém poranění je členěn na úrazy hlavy, páteře, trupu, horní a dolní končetiny. V praktické části si účastníci vyzkouší ošetření jednotlivých zranění a použití vybraných tejpovacích technik. Nemalá část kurzu je věnována také práci se sportovním zdravotnickým materiálem.

Kurz je velmi vhodný pro trenéry, učitele tělesné výchovy, sportovce všech oblastí, plavčíky, fyzioterapeuty, maséry i zdravotníky. Vítáni jsou však všichni se zájmem o tuto problematiku, kteří mají chuť se vzdělávat a naučit se poskytovat kvalitně sportovní první pomoc. Kurz je akreditován ČESKOU ASOCIACÍ SESTER a je zařazen do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho absolvováním mohou získat všichni nelékařští pracovníci dle Zákona č. 96/2004 Sb. 8 kreditních bodů.

 

PŘEHLED TÉMAT KURZU:

Příčiny a faktory vzniku sportovních úrazů.

Prevence sportovních úrazů.

Teorie BLS, resuscitace (CPR).

 • Algoritmus a aktuální doporučení ERC Guidelines.

Poranění hlavy (KCP).

 • Poranění obličejové části.
 • Poranění mozkovny.
 • Poranění mozku.
 • První pomoc a ošetření ve sportu.

Poranění páteře a míchy.

 • Mechanismy vzniku traumatu.
 • Členění a rozsah poranění.
 • První pomoc a ošetření ve sportu.
 • Imobilizační, fixační, vyprošťovací a transportní pomůcky.

Poranění hrudníku.

 • Bio-mechanika hrudníku.
 • Traumata hrudníku.
 • První pomoc a ošetření ve sportu.

Traumata horní končetiny.

 • Úrazy ramenního pletence, paže, lokte, předloktí, zápěstí a kostry ruky.
 • První pomoc a ošetření ve sportu.
 • Vybrané tejpovací techniky horní končetiny v první pomoci.

Traumata dolní končetiny. 

 • Úrazy pánevního pletence, stehna, kolene, bérce, hlezna a kostry chodidla.
 • První pomoc a ošetření ve sportu.
 • Vybrané tejpovací techniky horní končetiny v první pomoci.

Vybrané akutní stavy ve sportu.

Zdravotnická a obvazová technika ve sportu.

 • Chlazení, termoterapie.
 • Obvazový materiál.
 • Materiál pro taping.
 • Fixační a imobilizační technika, transport.
 • Monitoring ve sportu

a další …

 

Termíny Staré Město u UH (víkend):
4. 6. 2016 – od 9:00
5. 6. 2016 – od 9:00

 

Přihlásit se k termínu

  /