Přihlášení do e-learningu


Medic Instructor

Termín
30.05.2015 - 31.05.2015
Město
Staré Město
Cena
2 200 Kč
Délka kurzu: 2 dny
Certifikáty:
Osvědčení o školení MEDIC INSTRUCTOR (Teorie ALS).
Osvědčení o školení CPR & OXYGEN FIRST AID with AED (KPR s použitím záchranného kyslíkového přístroje a AED defibrilátorem).
Cena kurzu: 2200 Kč
Stručný popis kurzu:
Kurz seznamuje účastníky s rozšířenou odbornou předlékařskou první pomocí, základními postupy ALS (Advanced Life Support). Vysvětluje přístupy a doporučené postupy poskytované zdravotnickou záchrannou službou v oblasti resuscitace, použití zdravotnické techniky a základů farmakoterapie. Frekventanti se naučí používat Automatizovaný externí defibrilátor a získají informace o laické i odborné defibrilaci. Část kurzu je věnována kyslíkoterapii v nouzové péči (OXY-CPR), stavbě a použití kyslíkového záchranného přístroje. Dále se probírají techniky zajištění dýchacích cest v PNP (supraglotické pomůcky, ETI), monitoring pacienta (ECG, TK, SpO2, Gl), nácvik ošetření traumat na umělých poraněních a intravenózních trenažerech. Školení Medic Instruktor umožňuje nahlédnout blíže do práce profesionální zdravotnické záchranné služby, tím rozšířuje znalostní rovinu Členů (instruktorů) první pomoci a dalších zájemců, důležitou zejména pro orientaci a pochopení systému ALS (Advanced Life Support).
Na přání klientů jsme zařadili do kurzu nepovinný blok chirurgického praktika, zaměřeného na péči o rány a invazivní zákroky.
Podmínky absolvování kurzu:
Věk 18 let, absolvovaný kurz Člena první pomoci nebo Instruktora první pomoci, případně zdravotnické vzdělání (sestra, zdravotnický asistent apod.).
Termíny Staré Město u UH:
30. 5. 2015 – od 9:00
31. 5. 2015 – od 9:00
Kontakt:

Mgr. Radim Křivák, BBA

Přihlásit se k termínu

    /