Přihlášení do e-learningu


Kurz První pomoci

Termín
09.03.2018
Město
Staré Město
Cena
950 Kč

Délka kurzu: Jednodenní školení

Certifikát: Osvědčení o školení v kurzu první pomoci

Cena kurzu: 950 Kč

Akreditace ČAS (ČESKOU ASOCIACÍ SESTER) a zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Stručný popis:

Školení první pomoci pro širokou veřejnost dle nejnovějších postupů a standardů. Výukové metody, použitá literatura a materiální zabezpečení je plně v souladu s ERC GUIDELINES a platnými Standardy ČČK. Výuka je převážně praktická, nácviky provádíme na modelech a imitovaných poraněních, frekventanti si procvičí jak poskytování první pomoci, tak použití bezpečnostních pomůcek a zdravotnického materiálu. Kurz máme akreditován ČESKOU ASOCIACÍ SESTER a je zařazen do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho absolvováním mohou získat všichni nelékařští pracovníci dle Zákona č. 96/2004 Sb. 4 kreditní body.

Výuková témata:

Posouzení situace, použití ochranných pomůcek

 • Bezpečnost
 • Ochranné pomůcky
 • Komunikace s operátory  tísňových linek

Základní podpora životních funkcí (BLS)

 • Péče o člověka v bezvědomí
 • Resuscitace dospělého – „HANDS-ONLY CPR“
 • Resuscitace dospělého s umělým dýcháním

Obstrukce dýchacích cest

 • Dušení dospělého při vědomí
 • Dušení dospělého v bezvědomí

Řešení vážného krvácení a péče o rány

 • Metody zástavy krvácení dle závažnosti a intenzity.
 • Péče o bodné, řezné, tržné a jiné rány
 • Cizí tělesa v ráně
Termická poranění
 • Popáleniny, úraz elektrickým proudem
 • Přehřátí organismu

Závažná poranění skeletu

 • Zlomeniny
 • Úraz hlavy
 • Poranění páteře

Vybraná akutní onemocnění

 • Bolesti na hrudi
 • Cévní mozková příhoda
 • Anafylaktická reakce
 • Komplikace diabetu
 • Epileptický záchvat

Kontakt:

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA

Přihlásit se k termínu

  /