Přihlášení do e-learningu


Kurz První pomoci u dětí

Termín
27.02.2018
Město
Staré Město
Cena
650 Kč

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ (PEDIATRIC FIRST AID)

Kurz první pomoci se zaměřením na děti všech věkových kategorií (Infant / Child). Je vhodný zejména pro maminky pedadogy, a všechny osoby, které se starají nebo pracující s dětmi. Program je sestaven dle nejnovějších mezinárodních doporučení EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY – ERC GUIDELINES a platných standardů první pomoci. Tematicky je kurz rozdělen na 4 části.

ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, RESUSCITACE /BASIC LIFE SUPPORT, CPR/

 •      Posouzení situace, volání tísňové linky, komunikace s operátorem ZZS.
 •      Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.
 •      Kardiopulmonální resuscitace dítěte 1 – 15 let.
 •      Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 – 1 rok.

NEODKLADNÉ URGENTNÍ STAVY /URGENT CONDITIONS/

 •      Dušení kojence.
 •      Dušení větších dětí.
 •      Řešení vážného krvácení, ošetření ran.
 •      Úrazy, pády, poranění skeletu.
 •      Termická poranění – popáleniny, přehřátí.

VYBRANÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU /SELECTED ACUTE ILLNESS/

 •      Anafylaktická reakce, alergické stavy.
 •      Astmatický záchvat.
 •      Epileptický záchvat.
 •      Akutní Laryngitida.
 •      Meningitida.
 •      Odstranění klíštěte, rizika infekce.
 •      Horečnatá onemocnění, febrilní křeče.
 •      Diabetes mellitus a jeho komplikace v první pomoci.

VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY, LÉČIVA PRO DĚTI /EQUIPMENT FIRST AID KIT/

 • Tipy pro vybavení lékárničky.
 • Obvazový a zdravotnický materiál.
 • Léčiva.

Délka kurzu: 4 hod.

Termín: 27.2.2018, od 13:00 hodin

Certifikát: Osvědčení o školení v kurzu první pomoci u dětí

Cena kurzu: 650 Kč

 

 

Kontakt:

Mgr. Radim Křivák, BBA

Přihlásit se k termínu

  /