Přihlášení do e-learningu


EFR CPR and AED Course

Termín
24.10.2015
Město
Staré Město
Cena
1 900 Kč

EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) COURSE

EFR POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU V KURZU CPR & AED

E.F.R. Automated External Defibrillation (AED) Course integruje části Prvotní péče (Primary Care) s rozšířením kardiopulmonální resuscitace o laickou externí defibrilaci s použitím automatického exterrního defibrilátoru AED. Probírá se norma ke splnění požadavků z Primární péče (CPR), tedy základní podpora životních funkcí a kardiopulmonální resuscitace všech věkových kategoríí s podporou automatického externího defibrilátoru AED. Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj, pomocí něhož jsme schopni zvrátit FIBRILACI SRDCE (častý patologický stav, způsobující náhlou zástavu oběhu). V kurzu se účastníci seznámí se základní teorií laické defibrilace, s jejími postupy a fyziologickými aspekty defibrilace DOSPĚLÝ vs. DÍTĚ. Na trenažeru se učí použití a ovládání AED, algoritmus / postup linky života (Cycle of Care). Absolventi jsou schopni správně reagovat v situacích (nejen) srdeční zástavy a vyškoleni k použití AED defibrilátoru.

Všechny kurzy EFR mají mezinárodní platnost! Absolventi se stanou tzv. EMERGENCY RESPONDERY a poskytovatelé (providers) první pomoci  (odpovídající úrovně – dle absolvovaného kurzu) s mezinárodní certifikací. K prokázání úrovně Vašich znalostí poslouží zejména v zahraničí přenosná plastová ID karta EMERGENCY RESPONDERA. Platnost certifikace je 2 roky, pak je nutná obnova (REFRESHER). Kurz máme také akreditován ČESKOU ASOCIACÍ SESTER a je zařazen do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho absolvováním mohou získat všichni nelékařští pracovníci dle Zákona č. 96/2004 Sb. 4 kreditní body.

Kurzu EMERGENCY FIRST RESPONSE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION (AED) může být rozšířen o výuku použití záchranného kyslíku – Emergency Oxygen Use Orientation – obsluha záchranného kyslíkového přístroje v kombinaci s AED defibrilací. Výuka je pak časově navýšena a kurzovné individuální / dle počtu zájemců.

Vyučované dovednosti (9 Skills):

 • Posouzení situace, možná rizika, bezpečnost (Scene Assessment).
 • Prvotní hodnocení (Primary Assessment).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR – Chest Compressions).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Adult CPR – Chest Compressions Combined With Rescue Breathing).
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělého s použitím AED (Adult CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte (Child CPR and AED Use).
 • Kardiopulmonální resuscitace dítěte 0 – 1 rok (Infant CPR).
 • Dušení dospělého a dítěte (Adult and Child Choking).
 • Dušení kojence (Infant Choking).

 

Délka kurzu: 1 den / možná je i večerní nebo individuální výuka

Certifikát:  Certifikát EFR Automated external defibrillaion (CPR + AED) course, plastová ID karta

Cena kurzu: 1900 Kč

Cena kurzu je kompletní, tedy včetně certifikačních poplatků, instruktorských poplatků, studijní literatury, resuscitačních pomůcek a občerstvení.

Akreditace: Emergency First Response (EMEA Ltd).

Akreditace ČAS (ČESKOU ASOCIACÍ SESTER) a zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků pod číslem: KK/2802/2014

Přihlásit se k termínu

  /