Přihlášení do e-learningu


Detektiv koncipient 68-009-M

Termín
29.07.2020
Město
Praha
Cena
1 400 Kč

sabs

Začátek zkoušky ve 13:00 hodin

Průběh zkoušky:
Zkouška probíhá před zkušební komisí a skládá se v českém jazyce. Komisi tvoří dva zkušební komisaři a předseda zkušební komise. Zkouška má písemnou část a praktickou a ústní část. Obě části musí být úspěšně splněny.

Písemný test je soubor otázek a odpovědí, ve kterém vybíráte z možných odpovědí. Test obsahuje 30 otázek. K úspěšnému splnění písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně na 24 otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

V praktické a ústní části zkoušky uchazeč řeší dvě konkrétní typové bezpečnostní situace. Vyřešeny musí být úspěšně obě typové situace.

K úspěšnému vykonání zkoušky je vhodné samostudium znalostí a dovedností dle Kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací.

Tyto znalosti a dovednosti jsou popsány ve studijním materiálu, který obdržíte zdarma v elektronické podobě po úhradě ceny za konání zkoušky.

Po ukončení zkoušky odborné způsobilosti je uchazeč seznámen s výsledkem zkoušky. Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení o získání profesní kvalifikace má neomezenou platnost a je dokladem fyzické osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon pracovní činnosti.

Cena zkoušky profesní kvalifikace Detektiv koncipient je stanovena ve výši 1400,- Kč

Podrobnosti k termínu

 

Přípravný kurz ke zkoušce

Před zkouškou je možné absolvovat intenzivní přípravný kurz v délce trvání 4 hodiny. Kurz Vaše znalosti shrne, zopakuje a utřídí. Doplníte si neznalosti a ozřejmíte nejasnosti. Náplň kurzu:

  • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů
  • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování
  • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti
  • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi
  • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.).

Přípravný kurz začíná v den zkoušky v 8:00 hodin a trvá do 12:00 hodin.
Cena přípravného kurzu je 1400,- Kč.

Platby není možné provádět v hotovosti.

Přihláška ke stažení

Přihlásit se k termínu

    /