Přihlášení do e-learningu


Strážný

Akreditace rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ

Naši partneři jsou držiteli akreditovaného rekvalifikačního programu pro pracovní činnost
STRÁŽNÝ, akreditace udělená Ministerstvem Školství, Mládeže a
Tělovýchovy (MŠMT).

Charakteristika kurzu

Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní
splnit hodnotící standard resp. Obsáhnout všechny požadované kompetence a
základní, nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob,
tj. profesní kvalifikace STRÁŽNÝ (kód: 68-008-E), dle národní soustavy kvalifikací.

Obsah rekvalifikačního kurzu STRÁŽNÝ

  • Poučení BOZP a PO,
  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezp. Systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků,
  • Právní základy bezpečnostní činnosti,
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
  • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
  • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
  • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
  • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, přičemž absolvent získá osvědčení/certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace STRÁŽNÝ.

JAK SI REKVALIFIKAČNÍ KURZ MŮŽETE NECHAT PROPLATIT?

Postup vyřízení v zkratce:

1. Společně vyplníme žádost o zvolenou rekvalifikaci

2. Žádost předáte své kontaktní osobě na ÚP

3. V případě kladného rozhodnutí žádosti, domluvíme se na vhodném termínu, kdy rekvalifikační kurz můžete absolvovat.

Od začátku roku 2012 nabízí Úřad práce pro všechny evidované zájemce o zaměstnání možnost výběru rekvalifikačního kurzu, dle svých vlastních zájmů.

Komise úřadu práce posuzuje, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. V případě schválení mají žadatele, kurz zcela ZDARMA.

Máte-li o tento rekvalifikační kurz zájem a chcete jej proplatit Úřadem práce, stačí nás kontaktovat a my Vám poskytneme veškeré informace a potřebné doklady, které budete potřebovat pro kladné vyřízení Vaši žádosti. Po úspěšném schválení Vám Úřad práce předá potvrzení o úhradě kurzu. Potvrzení pak stačí odevzdat v našem školicím středisku a domluvit si termín kurzu.