Přihlášení do e-learningu


První pomoc

První pomoc – First aid, praktické školení první pomoci v několika úrovních. Kurzy jsou koncipovány tak, aby svým obsahem zaujaly, a aby účastníky zapojily a vtáhly do průběhu výuky, takže nedílnou součástí kurzu je řada modelových situací, na kterých si účastníci své nabyté vědomosti vyzkouší přímo v praxi. Lektoři kurzu jsou profesionálové, kteří jsou členy českých i světových asociací.

Bližší, detailnější informace jsou uvedené u konkrétního kurzu první pomoci.