Přihlášení do e-learningu


Člen první pomoci

Rekvalifikační kurz Člen první pomoci / Instruktor první pomoci

Profil absolventa:
umí orientovat v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Plně ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Tím je schopen vykonávat instruktora první pomoci na základních a středních školách, v autoškolách a v podnicích v rámci BOZP. Muže vykonávat funkce garanta první pomoci v podniku. Je schopen v plné míre zajistit zdravotní dozor na kulturních a sportovních akcích

Platnost certifikace je neomezená, je však doporučeno zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců.

Výuka kurzu:
se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Frekventanti získávají znalosti a dovednosti z medicínských / zdravotnických oborů i základních pedagogických disciplín. Vyučují se např. témata BOZP, somatologie (tělověda), laická první pomoc, rozšířená první pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, péče o nemocné v přednemocniční péči, hygieno-epidemiologický základ, zdravotnická legislativa a dokumentace, IZS a jeho funkce a další. Lektorský základ obsahuje komunikační dovednosti, základy didaktiky zdravovědy, tvorbu vyučovacích jednotek atd. Konkrétní rozpis předmětů obdrží frekventant na kurzu a je rovněž součástí výstupního osvědčení.

 

Bližší, detailnější informace jsou uvedené u konkrétního rekvalifikačního kurzu.