Přihlášení do e-learningu


Psovod bezpečnostní služby

Profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je kvalifikace určená pracovníkům bezpečnostní služby zajišťujícím ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Profesní kvalifikace slouží k prokázaní specializace k výkonu povolání …

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Psovod bezpečnostní služby

 • Prokázání znalosti z etologie psa
 • Prokázání znalosti z teorie výcviku psa
 • Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob
 • Prokázání znalostí o zdraví psa a o správné péči o psa
 • Praktické předvedení výcviku psa – ovladatelnost, poslušnost
 • Praktické předvedení výcviku psa – obrana psovoda

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Psovod bezpečnostní služby

 • Seznámení s obsahem zkoušek
 • Poučení PO, BOZP
 • Ústní zkouška, ze 3 otázek – etologie psa, 3 otázek – teorie výcviku psa, 2 otázek – orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob a 2 otázek – prokázání znalostí o zdraví psa a o správné péči o psa.
 • Praktická zkouška – modelové situace (ovladatelnost, poslušnost, obrana psovoda)
 • Oznámení výsledku