Přihlášení do e-learningu


Upřesňující právní výklad k pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku ze zákazu konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný, s ohledem na specifickou situaci soukromých bezpečnostních služeb pro zajištění výkonu činnosti během nouzového stavu.

Výjimka udělena nebyla, nadále tak platí, že všechny zkoušky profesních kvalifikací musí být zrušeny, resp. přeloženy v souladu s mimořádnými opatřeními vlády.

Více informací v plném znění stanoviska naleznete na webu autorizujícího orgánu v rubrice Akuální informace https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-autorizacich-podle-zakona-c-179-2006-sb-pro-profesni-kvalifikace-v-pusobnosti-ministerstva-vnitra.aspx.

Děkujeme autorizovaným osobám za součinnost a spolupráci.

Autorizující orgán

oddělení autorizací a organizace

odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Čtěte více

OPIS OSVĚDČENÍ

Pokud osoba, která vydala prvopis osvědčení, již pozbyla autorizaci pro danou profesní kvalifikaci, popřípadě pozbyl-li autorizaci, v případ ...

22. 11. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odv ...

1. 11. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvo ...