Přihlášení do e-learningu


Vyjádření autorizujících orgánů ke konání zkoušek

Subject: Konání zkoušek z profesních kvalifikací – upřesnění

 

Vážení zástupci autorizujících orgánů,

zasílám vám zpřesňující informaci v souvislosti s postupným rozvolňováním krizových opatření v ČR a prosím, abyste v tomto smyslu odpovídali na dotazy autorizovaných osob.

Další vzdělávání, resp. konání zkoušek  z profesních kvalifikací, zakazuje usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Další vzdělávání ani profesní zkoušky obecně nejsou v harmonogramu rozvolňování opatření uvedeny, proto platí nadále zákaz těchto činností.

 

V rekvalifikačním vzdělávání lze pokračovat pouze za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – tedy zaměstnanci nemusejí  za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Vzhledem k výraznému doporučení vlády využívat v maximální možné míře home office však doporučujeme tyto aktivity zrušit.  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vyjadreni-msmt-ke-konani-rekvalifikacnich-kurzu-v-obdobi.

Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, nebo bude aktivitám z oblasti dalšího vzdělávání a zkoušek z profesních kvalifikací udělena výjimka, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací.  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/konani-zkousek-z-profesnich-kvalifikaci-upresneni-covid-19

Situace je průběžně vyhodnocována, doporučujeme tedy sledovat web Úřadu vlády.

S pozdravem

Alice Třísková

Čtěte více

22. 11. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odv ...

1. 11. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvo ...

8. 6. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN s účinností ode dne 08. června 2021 od 00:00 hod. do odvolá ...