Přihlášení do e-learningu


PROVIDER, AKREDITACE, AUTORIZACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Cílem zkoušky je ověřit úroveň kvalifikačních předpokladů uchazeče o pracovní pozici Strážný / Security, Detektiv koncipient, Psovod bezpečnostní služby nebo Pracovník dohledového centra. Zkouška má písemnou část a praktickou a ústní část. Skládá se v českém jazyce. Úkolem zkoušky je prověřit schopnost pracovníka aplikovat základní právní normy při výkonu funkce a praktické dovednosti při plnění pracovních úkolů. Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč získává osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Strážný

Profesní kvalifikace Strážný je určena všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů. Od 1.srpna 2012 je každý bezpečnostní pracovník povinen splňovat odbornou působilost ...

Více informací

Detektiv koncipient

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je kvalifikace určena pro pracovníky, kteří spolupracují při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďují informace o d...

Více informací

Psovod bezpečnostní služby

Profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je kvalifikace určena pro pracovníky, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa. Profesní kvalifikace slouží k pr...

Více informací

Pracovník dohledového centra

Profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je kvalifikace určena pracovníkům, kteří zajišťují ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících spe...

Více informací

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Strážný

Více informací

Člen první pomoci

Více informací

OSTATNÍ ŠKOLENÍ A KURZY

Sebeobrana

Více informací

První pomoc

Více informací

Obranná střelba

Více informací

Specializované školení a kurzy

Více informací

TERMÍNY

Prosím, vyberte město.

NABÍDKA PRÁCE

Absolvent, držitel osvědčení / certifikátu STRÁŽNÝ, DETEKTIV KONCIPIENT, PSOVOD BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO CENTRA se může umístit na pracovním trhu soukromých bezpečnostních služeb.

NABÍDKA PRÁCE: