Přihlášení do e-learningu


PROVIDER, AKREDITACE, AUTORIZACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Cílem zkoušky je ověřit úroveň kvalifikačních předpokladů uchazeče o pracovní pozici Strážný / Security, Detektiv koncipient, Psovod bezpečnostní služby nebo Pracovník dohledového centra. Zkouška má písemnou část a praktickou a ústní část. Skládá se v českém jazyce. Úkolem zkoušky je prověřit schopnost pracovníka aplikovat základní právní normy při výkonu funkce a praktické dovednosti při plnění pracovních úkolů. Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč získává osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Strážný / strážná

Profesní kvalifikace Strážný je určena všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů. Od 1.srpna 2012 je každý bezpečnostní pracovník povinen splňovat odbornou působilost ...

Více informací

Detektiv koncipient / detektivka koncipientka

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je kvalifikace určena pro pracovníky, kteří spolupracují při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďují informace o d...

Více informací

Psovod bezpečnostní služby

Profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je kvalifikace určena pro pracovníky, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa. Profesní kvalifikace slouží k pr...

Více informací

Pracovník / pracovnice dohledového centra

Profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je kvalifikace určena pracovníkům, kteří zajišťují ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících spe...

Více informací

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Strážný

Více informací

Člen první pomoci

Více informací

OSTATNÍ ŠKOLENÍ A KURZY

Sebeobrana

Více informací

První pomoc

Více informací

Obranná střelba

Více informací

Specializované školení a kurzy

Více informací

TERMÍNY

Prosím, vyberte město.

NABÍDKA PRÁCE

Absolvent, držitel osvědčení / certifikátu STRÁŽNÝ, DETEKTIV KONCIPIENT, PSOVOD BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO CENTRA se může umístit na pracovním trhu soukromých bezpečnostních služeb.

NABÍDKA PRÁCE: