Přihlášení do e-learningu


PROVIDER, AKREDITACE, AUTORIZACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Cílem zkoušky je ověřit úroveň kvalifikačních předpokladů uchazeče o pracovní pozici Strážný / Security, Detektiva koncipienta, Psovoda bezpečnostní služby, nebo Pracovníka dohledového centra. Sestavuje se z teoretické a praktické části a jejích úkolem je prověřit schopnost pracovníka aplikovat základní právní normy při výkonu funkce, včetně jeho praktických dovednosti při plnění pracovních úkolů. Po úspěšném složení zkoušky uchazeč získává osvědčení o profesní kvalifikaci.

Strážný

Profesní kvalifikace Strážný je kvalifikace určená všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů. Touto kvalifikací musí od 1 Srpna 2012 disponovat každý bezpečnostní pracovník, bez r...

Více informací

Detektiv koncipient

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je kvalifikace určená pro pracovníky, kteří spolupracují při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďují informace o d...

Více informací

Psovod bezpečnostní služby

Profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je kvalifikace určená pro pracovníky, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa. Táto profesní kvalifikace slouží...

Více informací

Pracovník dohledového centra

Profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je kvalifikace určena pracovníkům, kteří zajišťují ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících spe...

Více informací

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Strážný

Více informací

Člen první pomoci

Více informací

OSTATNÍ ŠKOLENÍ A KURZY

Sebeobrana

Více informací

První pomoc

Více informací

Obranná střelba

Více informací

Specializované školení a kurzy

Více informací

TERMÍNY

Prosím, vyberte město.

NABÍDKA PRÁCE

Absolvent, držitel osvědčení / certifikátu STRÁŽNÝ, DETEKTIV KONCIPIENT, PSOVOD BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO CENTRA se může umístit na pracovním trhu v rámci našich partnerů.

Nabídka práce