Přihlášení do e-learningu


Zákaz konání zkoušek profesních kvalifikací

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření dle bodu I.4 tohoto usnesení zakazuje konání kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Z toho důvodu není možné od 22. října 2020 konat zkoušky z profesních kvalifikací, neboť při zkouškách je nutná osobní přítomnost zkoušejících i uchazečů o zkoušku.

Distanční forma vzdělávání není tímto nařízením dotčena.

V případě dotazů kontaktujte svůj autorizující orgán u kterého máte udělené autorizace pro příslušné profesní kvalifikace.

Čtěte více

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 3. PROSINCE 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečno ...

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci-dle-zakona-c-179-2006-sb-od ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 26. 4. 2021

 26. 4. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK, MŠMT ČR (msmt.cz) ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 27. 3. 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/29-3-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a ...

Cena ostrahy 2021

http://www.profesnikvalifikacestrazny.cz/wp-content/uploads/2021/02/CKBS-Cena-ostrahy-2021.pdf ...