Přihlášení do e-learningu


Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací od 11. 5. 2020

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020

Čtěte více

Konání zkoušek odborné způsobilosti

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-autorizacich-podle-zakona-c-179-2006-sb-pro-profesni-kvalifikace-v-pusobnosti-ministerstva-vnitra.as ...

Vyjádření autorizujících orgánů ke konání zkoušek

Subject: Konání zkoušek z profesních kvalifikací - upřesnění   Vážení zástupci autorizujících orgánů, zasílám vám zpřesňující informaci v ...

Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020

Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020