Přihlášení do e-learningu


Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020

Ceny za fyzickou ostrahu v roce 2020

Čtěte více

Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací od 11. 5. 2020

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 ...

Vyjádření autorizujících orgánů ke konání zkoušek

Subject: Konání zkoušek z profesních kvalifikací - upřesnění   Vážení zástupci autorizujících orgánů, zasílám vám zpřesňující informaci v ...

Upřesňující právní výklad k pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výjimku ze zákazu konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný, ...