Přihlášení do e-learningu


REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 27. 3. 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/29-3-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a

Čtěte více

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 3. PROSINCE 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečno ...

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci-dle-zakona-c-179-2006-sb-od ...

Zákaz konání zkoušek profesních kvalifikací

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnos ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 26. 4. 2021

 26. 4. 2021: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK, MŠMT ČR (msmt.cz) ...

Cena ostrahy 2021

http://www.profesnikvalifikacestrazny.cz/wp-content/uploads/2021/02/CKBS-Cena-ostrahy-2021.pdf ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 23. LEDNA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-zkousek-od-4 ...