Přihlášení do e-learningu


Detektiv koncipient

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je kvalifikace určená pro pracovníky, kteří spolupracují při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďují informace o důkazech a spolupracují při zajišťování ochrany majetku a osob …

Proč je potřeba mít osvědčení/certifikát o získání profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Detektiv koncipient?

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je povinností od 1. srpna 2012 prokazovat se Osvědčením o získání profesní kvalifikace detektiv koncipient pro každého zaměstnance soukromé bezpečnostní společnosti, a také pro zaměstnance dalších organizací, podniků a institucí, kteří budou vykonávat pracovní činnosti na pozicích detektivů koncipientů – služby soukromých detektivů . Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu na typu pracovní smlouvy.

Činnost služby soukromého detektiva je v ČR regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Služby soukromých detektivů“, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona. Podnikatel musí rovněž zajistit, aby tyto činnosti vykonávaly pouze osoby (zaměstnanci) splňující podmínky odborné způsobilosti stanovené v příloze č. 5 živnostenského zákona.

 

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Detektiv Koncipient

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na
  bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní
  činnosti a k jejích praktickému naplňování
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé
  detektivní činnosti
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejích evidence a
  příprava k předání klientovi
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti Detektiv Koncipient

 • Seznámení s obsahem zkoušek
 • Poučení PO, BOZP
 • Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
 • Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
 • Oznámení výsledku