Přihlášení do e-learningu


Konání zkoušek odborné způsobilosti

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-autorizacich-podle-zakona-c-179-2006-sb-pro-profesni-kvalifikace-v-pusobnosti-ministerstva-vnitra.aspx

Čtěte více

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 3. PROSINCE 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečno ...

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 SB. OD 23. 11. 2020

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci-dle-zakona-c-179-2006-sb-od ...

Zákaz konání zkoušek profesních kvalifikací

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnos ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 19. 1. DO 22. 1. 2021

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 19. 1. DO 22. 1. 2021, MŠMT ČR (msmt.cz) ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK od 11. 1. do 22. 1. 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-zkousek-od-2 ...

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-zkousek ...